Naše služby

Inžinierske siete

Komplexné riešenie a realizácia inžinierskych sietí. Voda, kanalizácia, plynové a elektrické prípojky aj s revíziami a potrebnými odbornými skúškami.

Hrubá stavba

  • zameranie a vytýčenie stavby
  • výkopové práce
  • realizáciu prípojok inžinierskych sietí
  • vyliatie základovej dosky a jej hydroizoláciu
  • stavbu nosných stien
  • stavbu strešnej konštrukcie vrátane položenia strešnej krytiny
  • stavbu komína
  • izolácia stien
  • osadenie okien a dverí
  • nenosné konštrukcie a stropy


Hrubé terénne úpravy

Výkopové práce, búracie práce, realizácia vonkajších spevnených plôch.

Interiérové práce

ZTI rozvody, kúrenárske práce, elektroinštalácie, slaboprúd, obklady stien a podláh.

Zakladanie stavby

Zakladanie stavieb pomocou základových pásov, základových pätiek či zakladanie na pilotoch. 

Výstavba na kľúč

Chcete mať pokoj od starostí?
Oslovte Nás, spolu nájdeme riešenie!